Vprašalnik za delodajalce


Spoštovani,

projekt Create-IN želi iskalcem zaposlitve omogočiti možnost, da svoje znanje, spretnosti in ustvarjalnot predstavijo preko e-portfelja, s tem pa delodajalcem ponuditi preprostejši način iskanja zaposlenih. Preden začnemo s pripravo portala, ki bi te možnosti nudil,  želimo preveriti, kaj je tisto, kar bi delodajalci od takšnega portala pričakovali in želeli, saj bomo tako lažje izdelali spletno stran, ki bo dejansko zaživela in s tem dosegla svoj namen.

Prosimo vas, da si vzamete 5 minut časa in rešite vprašalnik.

V tej anketi je 9 vprašanj.