Klikni me za svetlo prihodnost!

O projektu

Projekt Create-IN

Delodajalci na področju kreativnih poklicev s težavo pridobijo sposobne in ustvarjalne zaposlene. Skoraj nemogoče je oceniti dejansko kvaliteto dela in ustvarjalnost kandidata za delovno mesto na podlagi pisne vloga za delovno mesto ter CV-ja, hkrati pa seveda tudi ni mogoče osebno spoznati vseh kandidatov, da bi ti lahko v živo predstavili svoje delo. Prav tako se iskalci zaposlitve soočajo s težavo, kako svoje delo ustrezno predstaviti potencialnim delodajalcem. Internet, ki nedvomno sodi med vse bolj priljubljeno sredstvo komunikacije in omogoča učinkovit pretok informacij, nudi rešitev za te težave.

Namen našega projekta je naučiti, vzpodbuditi in omogočiti iskalcem zaposlitve v kreativnih poklicih, da pripravijo kreativni e-portfolio kot orodje za predstavitev spretnosti, znanj, ustvarjalnosti in izdelkov, ki izhajajo iz poklicne in strokovne usposobljenosti posameznika.

Zakaj je ta projekt potreben?

Čeprav je bilo leto 2009 Evropsko leto ustvarjalnosti in inovacij (http://www.create2009.europa.eu/), v okviru katerega je potekalo veliko dogodkov, delavnic, projektov in bilo napisanih mnogo prispevkov, med drugim celo manifest kreativnosti, se zdi, da se vsa ta energija in znanje nista dotaknila poklicnega izobraževanja ter zaposlenih na področju storitev.

Družabna omrežja in spletni portali predstavljajo nove možnosti na področju uporabe multimedij v poklicnem izobraževanju in kasneje pri predstavitvi pridobljenih spretnosti, kar omogoča razširitev možnosti za zaposlitev. Uporaba teh alternativ se od države do države razlikuje. Globalni spletni indeks za leto 2010 (http://globalwebindex.net/data/) je pokazal, da v Evropi narašča uporaba in produkcija družabnih medijev, pri čemer so najbolj aktivni Britanci, sledijo jim Italijani, Španci, Nizozemci in Nemci. Slovenija nekoliko zaostaja. Največ vsebin, ki jih delimo na spletu, je vizualnih in jih kreirajo posamezniki. Prednost je zagotovo v predstavitvi lastnega dela in spretnosti na sodoben in preprosto dostopen način  potencialnim strankam ali delodajalcem.

Na Srednji šoli za oblikovanje Maribor smo izvedli  anketiranje med 150 dijaki. 47 % teh sledi družabnim omrežjem, vendar ne vedo, kako bi predstavili svoje delo in na ta način našli zaposlitev. Primanjkuje jim znanja in spretnosti pri predstavitvi svoje ustvarjalnosti v multimedijskem okolju. Cilji Sporočila iz Bruggeja o okrepljenem evropskem sodelovanju na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja kot izhodišče postavljajo tudi pomembnost fleksibilnejšega izobraževanja, pridobivanja jezikovnih spretnosti, prilagodljivost, samozavest, kreativno mišljenje ter odprte možnosti izobraževanja.

Raziskava CEDEFOP (2011: Labour-market polarisation and elementary occupations in Europe) je pokazala upad zaposlovanja na področju trgovanja z blagom ter vzporedno povečanje zaposlovanja na področju storitev. V Sloveniji imamo 2600 frizerskih salonov, v katerih bi delodajalci z veseljem preverili delo in spretnosti  kandidatov za zaposlitev, preden bi jih povabili na osebno predstavitev. Hkrati pa se v prihodnosti ponujajo možnosti zaposlovanja kreativnih poklicev (frizerji, modni oblikovalci, oblikovalci uporabnih predmetov …) v tujini, če bodo iskalci zaposlitve znali potencialnim delodajalcem predstaviti svoje delo in znanje na inovativen način v obliki e-portfolia dostopnega ciljni populaciji.

Partnerji

Prijava